BOARD OF DIRECTOR'S - Agendas
January 5, 2016
April 5, 2016
July 12, 2016 Public Hearing Reappraisal Plan
July 12, 2016 Public Hearing Budget
July 12, 2016
November 1, 2016
January 10, 2017
January 24, 2017
April 4, 2017
July 11, 2017 Public Hearing Budget
July 11, 2017
October 3, 2017
January 9, 2018
April 3, 2018
July 10, 2018
July 10, 2018 Public Hearing Budget
July 10, 2018 Public Hearing Reappraisal Plan
October 2, 2018
April 2, 2019
January 8, 2019
July 2, 2019 Public Hearing Budget
July 2, 2019
October 8, 2019
October 15, 2019
January 7, 2020
November 10, 2020
August 18, 2020 Public Hearing Reappraisal Plan
July 7, 2020 Public Hearing Budget
July 7, 2020
August 18, 2020